Persones

Veure a algú per primer cop a la vida, sense cap referència anterior, sense estar més de 30 minuts al seu costat… I sentir que li deus la vida.

… Que l’estimes (l’estimes!!) pel que, en uns segons, ha sigut capaç de fer per tu. Perqué dins tens una sensació d’agraïment impotent. Impotent perqué no pots fer res. Perqué mai li podràs tornar el favor, i perqué les paraules d’agraïment, sempre quedarán curtes, per grans, moltes, o intenses que siguin.