Els programadors

Són raros, vesteixen raro i sobretot… parlen raro… un diàleg normal d’un programador és algo així:

  • Hola Ramon! Vols un cafè?
  • Amb el codi SQL^p, podem aplicar un $charAt() en si i solament si x=[loop;during].
  • Amb sucre?
  • 9<>if=””.
  • Un o dos?
  • if (parseFloat(a)>parseFloat(b)){return 1}
  • Ha ha ha, en sèrio?

En fi, que quan parlen ningú els entén. Fins i tot entre ells s’expliquen bromes internes, i riuen. És com anar a Rússia i estar rodejat de russos de 2 metros parlant en rus, i rient entre ells, i tu te’ls mires, i somrius, així com pensant “ai ai que deien dir, quina por”. Un consell? Millor deixar-los fer, que sinó encara la cagareu.