Lleis universals

Hi ha unes quantes lleis metafísiques universals… la gravetat, la causa-efecte, la polaritat…

…i la llei de l’escot.

Mt = [(Me + Tp)*Pf]

Magnetisme de Tracció (de l’escot envers als ulls) = [(Mida de l’Escot + Talla de Pectoral)*Proximitat física]