El Sr. Gat ataca de nou

No, si ja deia jo que aquests dies estava molt tranquil·let…

Però està mono amb el mocador, eh? ^_^