La veritat dels negocis

Jo pensava que feien el negoci amb el 806…

…la informació és poder!