La font de la inspiració divina

Molta gent em fa la mateixa pregunta… … i la resposta és: “De tu!” Gràcies! :)