Dia: 26 d'abril de 2005

Explicant la brometa

Tal com dèiem ahir… …l’atac de riure és molt més fortquan intentes explicar-li la gràcia al pobre que no entén res…