La bona fama de Castelldefels

Des de temps immemorials, Castelldefels, àlies “Kastefa”, ha estat conegut mundialment gràcies al Riviera, un club de… bueno, vamos, un club.

Era una llàstima que una ciutat amb tantes altres coses només sigui una referència europea per la gran casa de barrets que un jutge fa tancar cada dos per tres…

Però això ha canviat! Ara ja no és així! Ara Kastefa no és sinònim de Riviera… ara Kastefa és sinònim de…

neng!