Una presència divina

Quan semblava que tot anava bé a Jun’s Home…