Un cuac pel cuac u_u

per

en

cuac.jpg
Un cuac pel cuac (de Mataró) u_u