XXVI Setmana Del Llibre En Català

Avui comença la XXVI Setmana del Llibre en Català!! Ves quina cosa! Aquest any la fan davant la Catedral, del 29 de febrer al 9 de març. El seu objectiu és divulgar la literatura catalana, que sempre va bé.

La Cè hi anirà a firmar llibres demà dissabte, de 18:00 a 20:00 (un servidor també voltarà per allà), i jo hi aniré el divendres dia 7 a les 18:30, a participar al que s’anomena Sofà 806, on faré petar la xerrada amb el mític Joaquim Carbó, i després firmar els panxagrosses que calgui.