Opció 4: Negoci “casi” legal

d20090107

Temps per la quarta opció! La fantàstica idea d’un negoci del Jun (altrament dit “jo”), que ens traurà a tots d’aquesta crisi. És un negoci una mica il·legal (altrament dit “casi legal”), que implica l’ajut de tots els pobres desgraciats, que no saben el que els hi ve a sobre. Si surt aquesta línia argumental, l’economia del país pot quebrar-se per sempre més, i Catalunya deixar d’existir tal i com la coneixem ara.