KADINGIR I – El Ceptre de Zink

Primera de les entregues de la saga Kadingir, escrit per la i un servidor!
KADINGIR I - El Ceptre de Zink